top of page

 PortFolio Space 

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum. Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli. Camille.laurelli@gmail.com

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

 Veebruar 2019 

GRÉGORY CUQUEL

It’s not the truth I see / It’s just a mockery / Don’t need to waste my time / You know I’ve really tried / You take and never give / Make it so hard to live / I’m hangin’ on a ledge / Push me over the edge / Don’t do the things you do / Don’t have to oblige you / Makin choices on my own / Don’t buy their trite or drone / Grow up and be a man. Lyrics from Over the Edge by Wipers.

bottom of page