top of page

 PortFolio Space 

PortFolio Space on spetsiaalselt portfooliotele pühendatud ruum. Igal kuul esitleb uus kunstnik PF Space’is oma portfooliot.

Kunstiruumi PortFolio Space juhib Camille Laurelli. Camille.laurelli@gmail.com

Portfoolio on arusaamise võti, sissepääs kunstniku territooriumile, tema praktikasse. See on töödevaheline retrospektiivne dialoog, kõiki üht erilist viisi, stiili või käitumist väljendavaid kunstitöid sisaldav kogum. See peaks olema dokument, mis võimaldab kedagi täielikult mõista.

 Mai 2018 

ANDREA SANDRAZ

Andrea Sandraz elab ja töötab Grenoble’i (Prantsusmaa) ja virtuaallainete vahel.  Huvitatud interneti subkultuuridest ja erinevatest platvormidest nagu Instagram, Twitter, Soundcloud, Grindr, Youtube, Tumblr jt.

bottom of page