top of page

Instituut esitleb valikut oma kogudest / The Institute presents selected items from its collection

Scroll for English.


Lõputu elu galerii LVLup! Eesti interaktiivne videomängude muuseum Pärnu mnt 154


Avatud: T-N 15–20 R-L 15–22 P 15–18


Olete oodatud Instituudi kogude avalikule esitlusele, mis leiab aset Lõputu elu galeriis, ARSi majas. Instituudi väljapanek avatakse 19. veebruaril 2021 ning sel päeval kell 15–22 viibivad kohal ka Instituudi praktikandid. Väljapanekut saab külastada kuni 19. märtsini.


Instituut on interdistsiplinaarne uurimuslik kooslus, mille eesmärk on tõlgendada maailmas toimuvat. Nende tegevuste hulka kuulub mateeria kogumine, uurimine, kategoriseerimine, kirjeldamine ning arhiveerimine. Instituut juhindub oma tegevuses uskumusest, et materiaalne kultuur on elurikas, eripalgeline ja tähenduslik. Lähtudes arusaamast, et paljusid materiaalseid objekte peetakse triviaalseks, väärtustab Instituut mitmekesisust ning pöörab tähelepanu tihti varju jäävatele materjalidele.


Instituudi üheks põhiväärtuseks on avatus. Nende kogud on publikule ligipääsetavad sündmuste kaudu, kus esitletakse valikut esemetest, mis on Instituudi uurijatele raskusi valmistanud.


Esitluse on korraldanud Instituudi praktikandid Mattias Veller ja Henri Särekanno.


Graafiline disain: Sigrid Liira, Patrick Zavadskis

Täname: Meel Paliale


Palume galeriis kanda maski ja hoida distantsi. __________________________________________________________________________________

Infinite Life Gallery LVLup! Interactive Video Game Museum Pärnu mnt 154


Opening times: Tue-Thu 3–8 pm Fri-Sat 3–10 pm Sun 3–6 pm


You are invited to visit the presentation held by the Institute in the Infinite Life Gallery, at the ARS Art Factory building. The display opens on February 19 2021 and interns from the Institute are present the same day from 3 pm to 22 pm. The exposition remains open until March 19.


The Institute is an interdisciplinary research association that aims to interpret the world around it. Their activities include collecting, studying, categorizing, describing and archiving matter. In its activities, the Institute is guided by the belief that material culture is rich, diverse and meaningful. Based on the understanding that most matter is considered trivial, the Institute values diversity and pays attention to unnoticed materials.


One of the core values of the institute is transparency. Their collections are accessible to the public through events that present a selection of objects that have caused difficulties for the Institute's researchers.


The presentation is organized by the Institute's interns Mattias Veller and Henri Särekanno.


Graphic design: Sigrid Liira, Patrick Zavadskis

Thanks you: Meel Paliale


Please wear a mask and keep distance in the gallery.Comments


bottom of page