top of page

ARS Showroom #19: Mihkel Maripuu "Draft"

ARS Showroom

Pärnu mnt 154, Tallinn 08.08.-08.09.2020

ARS Showroom galeriis on võimalik tutvuda Mihkel Maripuu varem avalikustamata teostega. Tegemist on spontaanselt, poolvisandlikus „draft“ võtmes eksperimentidega, kus kunstnik on püüdnud katse-eksituse meetodil „tühimikust tuuma välja pigistada“

Mihkel Maripuu on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab meediumiülene praktika. Manipuleerides heli ja pildi, mõtte ja materjaliga, kandes vaimseid väärtusi maisesse vormi. Kunstniku uurimusalasteks teemadeks on olnud post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materjalism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Maripuu kunstnikupraktika esitab väljakutse aktuaalselt ootuspärastele ja kehtivatele printsiipidele, tõstes esile olulisi küsimusi tehnoloogia ja inimese vahelistest suhetest, arengu potentsiaalidest, orginaalsusest ja anonüümsusest ning sellega kaasnevast eksistentsiaalsest olemusest.Comments


bottom of page