top of page

ARS Showroom #039:Claudia Diaz Reyes „Perforeeritud igatsus“

ARS Showroom galerii 28.05.–22.06.2022 (E–R 12–18)


"Perforeeritud igatsus" ("Punching Longing") on uurimus igatsusest. Saateks muusika, käsitleb antud magistritöö kangakudumist mälestuste tõlkimise vahendina. Teose lähtepunktiks on aga Colombia oma spetsiifilise konteksti ja sisemise konfliktiga. Teos esitab küsimuse: “Millised mälestused jäävad alles kadunuks kuulutatud inimese sugulasele?”. See on muusika saatel kulgev kootud rännak, mille eesmärk on avaldada austust kadunuks kuulutatu ebamäärasesse staatusesse jäänud inimesele. Kasutades perfokaarte vahendina muusika üle kandmiseks kangale ja vastupidi, on töö eesmärgiks luua süsteem, mis tõlgib muusikat kanga vormi ning loob mälestusi, mida on võimalik hiljem taas esitada, tehes seda läbi materjalist, värvidest ja protsessist leitud metafooride.


Perforeeritud igatsuson rännak läbi teiste inimeste mälestuste, mis on läbi põimunud autori enda isiklike kogemustega. Tulemuseks on kuus teost, mis räägivad kuue erineva inimese loo rõõmust.


Rohkem infotコメント


bottom of page