top of page

ARS Showroom #016 – Eva Volmerson / Laura Põld „Tuleb ise / Beautiful Necessity“

Scroll down for english/russian


Pisikeses ARSi Showroomis aeglaselt ülesehitatud kooslust võib vaadelda kui Eva Volmersoni ja Laura Põllu ühist mõtteharjutust, vestlust materjalide ja objektide kaudu.


Kümne päeva jooksul kasvada lastud materjalikihistustest seadeldis ei lähtu kunstnike viimastest näitustest ega suubu väga otseselt eelolevate näituste mõttevihku. Talvine külm vitriini moodi ruum sunnib otsima teistsugust alguspunkti olemisele ja vaatamisele.


Ingliskeelne pealkiri “Beautiful Necessity” on näpatud Kay Turneri uurimusest, mis kirjeldab naiste poolt kombineeritud koduseid altareid üle maailma. Privaatsete altarite püstitamine tundus Turneri raamatu illustratsioonide põhjal väga tuttavlik, sarnanedes kunstniku uurimustööga, mida juhib eneseusaldus ja soov luua sildu enese ja teiste vahele. Teoreetiliseks suunaandjaks on USA filosoofi ja öko-materialisti Jane Bennetti tekstid loodusest, eetikast, objektidest väljaspool kitsast inimkogemust.


Eva Volmerson (1994) on kunstnik ja disainer, kelle eelismeediumiks on keraamika ning fotograafia. Ta on sündinud Moskvas, alates 2016. aastast elab ja töötab Tallinnas ning õpib Eesti Kunstiakadeemias keraamika erialal. Volmerson on enne seda õppinud Ülevenemaalises Riiklikus Kinematograafia Ülikoolis animatsiooni ning hiljuti täiendanud end Dublini Riiklikus Kunsti- ja Disainikolledžis.


Laura Põld (1984) on kunstnik, kes tunneb huvi materjalide olemuse vastu ja kombineerib oma töös savi, keraamikat, mitmesuguseid orgaanilisi materjale jpm. Ta on sündinud Tallinnas, alates 2010. aastast elab ja töötab osaliselt Viinis. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamika erialal, Tartu Ülikoolis maalikunsti erialal ning Linzi Kunstiülikoolis plastiliste kontseptsioonide ja keraamika erialal. On osalenud arvukatel näitustel Eestis ja rahvusvaheliselt ning saanud mitmeid auhindu.

Täname Eesti Kultuurkapitali, Mihkel Lemberit, Katrin Hallast, Indrek Köstrit.

www.facebook.com/events

__________________________________________________________________________________


Beautiful Necessity Eva Volmerson and Laura Põld ARS Showroom, 14.01.2020 – 29.02.2020


The slowly constructed installation in the small ARS Showroom gallery can be viewed as Eva Volmerson and Laura Põld’s conceptual exercise and common conversation through materials and objects.


The multi-layered installation of various materials that has been growing for ten days does not relate to the artists’ recent exhibitions nor does it directly emphasize the conceptual prism of those yet coming up. The cold, hibernal showcase-like gallery makes the artists’ search for a different kind of a starting point for being and looking.


The title “Beautiful Necessity” has been borrowed from Kay Turner’s research that focuses on describing domestic altars combined by women all over the world. According to the illustrations in Turner’s book, erecting private altars seemed to be very familiar, resembling an artist’s research process driven by self-trust and desire to build bridges leading to other people. The theoretical guide behind the current exposition lies in the texts by philosopher and eco-materialist Jane Bennett (USA) who has been writing on nature, ethics and objects outside narrow human experience. Bennet insists observing/acknowledging non-human’s active participation in ongoing processes from the political theory.


Eva Volmerson (1994) is an artist and designer whose favourite mediums are ceramics and photography. Born in Moscow, Volmerson lives and works in Tallinn since 2016 and currently studying in the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts. Volmerson has formerly studied in Gerasimov Institute of Cinematography, Moscow and recently also in the National College of Art and Design, Dublin.


Laura Põld (1984) is an artist who is intrigued by the essence of various materials and combines clay, ceramics and various organic materials in her artistic practice. Born in Tallinn, since 2010 living and working partly in Vienna. Põld has studied in the department of ceramics at the Estonian Academy of Arts, in the department of painting at the University of Tartu and in the department of sculptural conceptions and ceramics at the University of Arts and Industrial Design Linz. The artist has participated in numerous exhibitions both in Estonia and abroad as well as received several awards.

The artists’ gratitude goes to: Cultural Endowment of Estonia, Mihkel Lember, Katrin Hallas, Indrek Köster.

Tuleb ise / Beautiful Necessity Eva Volmerson ja Laura Põld ARS Showroom, 14.01.2020–29.02.2020


Инсталляцию