top of page

MARCO LAIMRE “A.S.T.A. 1.0 / BLACK FLAG SHADOW”

Scroll down for english


4.11-15.12.2019 Tartu Kunstimaja suures saalis Avamine 14. novembril kell 17.00


„A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” on installatsioone, maale ja fotosid sisaldav Marco Laimre isikunäitus, mille aineseks on postapokalüptilised FPS-RPG tüüpi arvutimängud. „A.S.T.A. 1.0 / Black Flag” on reaalne episood võimalikust arvutimängust, mis avaldub erinevate kaasaegses kunstis viljelevate võtete abil. Ekraanitõmmised, video-loop, absurdistatistika ning robokass Asta katkine prototüüp on elemendid, mida Tartu Kunstimaja suures saalis näha saab. Näitust on võimalik vaadata kolmes raskusastmes: kerges, raskes või õuduse võtmes.


Marco Laimre õpib hetkel Eesti Kunstiakadeemia doktorikoolis kunsti ja disaini õppekaval, tema doktoritöö teemaks on „FPS-RPG tüüpi postapokalüptilised arvutimängud ja kaasaegne kunst”. Uurides võimalusi düstoopiamängudest lähtumiseks kaasaegse kunsti kontekstis, on antud näitus tema doktoritöö praktilise poole esimene osa kolmest ning ühtlasi 24. isikunäitus.


Laimre lisab: „See on üks võrdlemisi kummaline koht, kus kohtuvad David Vseviov, Asta Nielsen, Marta Vaarik ja kass Edward…”


Marco Laimre (snd 1968) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja oli pikka aega samas õppeasutuse fotograafia osakonna professor. Ta on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutaja ja juhatuse liige. Laimre on muuhulgas esindanud Eestit Veneetsia Biennaalil (2001, koos Ene-Liis Semperiga) ning mullu toimus tal suurnäitus Tallinna Kunstihoones. Tema eelmine isikunäitus Tartus toimus 2007. aastal Tartu Kunstimuuseumis.

Kunstnik tänab: David Vseviov, Marta Vaarik, Reimo Võsa-Tangsoo, Maigi Magnus, Rene Reinumäe, Indrek Köster, Jaak Tomberg, Maris Karjatse, Anna Kaarma, EKA Fotoosakond.


Näituse produktsiooni on rahastanud Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja Rakenduskunsti sihtkapital.


www.kunstimaja.ee facebook.com/kunstimaja Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26) on avatud K–E 12–18. Näitused on tasuta. Tartu Kunstimaja näitusetegevust toetavad Tartu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

__________________________________________________________________________________


On Thursday, 14 November at 5 p.m. Marco Laimre’s personal exhibition “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” will be opened in the large gallery of the Tartu Art House.


Marco Laimre’s exhibition “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow” uses installations, paintings and photos to explore post-apocalyptic FPS-RPG (first-person-shooter/role-playing-game) computer games. “A.S.T.A. 1.0 / Black Flag” is an actual episode from a potential computer game that is manifested via the methods of contemporary art. Screenshots, video loop, absurd statistics and a broken prototype of the robot cat Asta are the elements that are found in the large gallery of the Tartu Art House. The exhibition can be viewed in three levels of difficult: easy, hard or nightmare.


Marco Laimre is currently studying in the PhD programme of art and design at the Doctoral School of the Estonian Academy of Arts. The topic of his doctoral research is “FPS-RPG Type Post-apocalyptic Computer Games and Contemporary Art”. The present exhibition serves as the first of three practical parts of Laimre’s doctoral research and it searches for the possibilities of using dystopian computer games in the context of contemporary art. It is also Laimre’s 24th personal exhibition.


Laimre adds: “This is quite a strange place where David Vseviov, Asta Nielsen, Marta Vaarik and Edward the cat meet…”.


Marco Laimre (b 1968) has graduated from the Estonian Academy of Arts and was for a long time professor at the Department of Photography in the same institution. He is one of the founders of the Contemporary Art Museum of Estonia and serves on its board. Laimre has represented Estonian at the Venice Biennale (2001, with Ene-Liis Semper) and last year had a large personal exhibition in the Tallinn Art Hall. His previous personal exhibition in Tartu was in 2007 at the Tartu Art Museum.


Thanks: David Vseviov, Marta Vaarik, Reimo Võsa-Tangsoo, Maigi Magnus, Rene Reinumäe, Indrek Köster, Jaak Tomberg, Maris Karjatse, Anna Kaarma, Department of Photography of the Estonian Academy of Arts.


Production of the exhibition has been supported by the Cultural Endowment of Estonia.Comments


bottom of page