top of page

Laura Kuusk & Camille Laurelli. Digikompostimine

Olete oodatud Tallinna Kunstihoone residentuuriprogrammis „Teisel pool mateeriat“ osalejate Laura Kuuse ja Camille Laurelli projekti tutvustusele!

Residentuuriprojekti esitlus toimub 30. juunil kella 14.00-st kuni 21.30-ni Eesti Kunstnike Liidu külaliskorteris (Vabaduse väljak 8, 6. korrus, korter 17).


14.00–16.00 avatud stuudio 16.00–17.00 vestlus kunstnikega, moderaator Corina L. Apostol 18.00–19.20 Donna Haraway filmi „Story Telling for Earthly Survival“ (2016) linastus 20.00–21.30 Vaikne helimaastike sessioon. Digikompost


Digikompostimine on termin, millega kunstnikud kirjeldavad digiprügi ja digiainese ümbertöötlemist ning samuti tulevikust jutustamise viise. Kompostimine tähendab ainese lammutamist algosadeks, mida materjali- ja energiaringluses uuesti kasutada. Samamoodi lähenevad kunstnikud digiainesele, et muuta see taas kasutuskõlbulikuks või uue digimaterjali loomiseks ümber töödelda. Digitöötlemise esmane põhimõte on toota vähem digiainest. Kui see pole võimalik, oleks soovitatav digiainest taaskasutada.


Residentuuri ajal külastasid kunstnikud Eesti kaevanduspiirkondi ja kurnamise ja/või hülgamisega seotud kohti (Kirde- ja Kagu-Eesti). Uurimistööd arendatakse edasi koostööprojektis „Tuleviku labor“, kus kogutud digiaines ja analoogmaterjalid on ümber töödeldud ruumiinstallatsiooniks. Kuidas jutustada tuleviku lugu, nii et see kompostiks olevikku?


Ruumipiirangute tõttu palume üritustele registreeruda siin: https://kunstihoone.typeform.com/to/McVmi4bv


Palume meeles pidada, et registreerunud külalised pääsevad sisse eelisjärjekorras. Üritus on tasuta.


Ulatuslikku rahvusvahelist koostööprojekti „Teisel pool mateeriat. Kultuuripärand virtuaalreaalsuse lävel“ („Beyond Matter – Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality“) kaasrahastatakse Euroopa Liidu toetusprogrammist „Loov Euroopa“.Comments


bottom of page