top of page

Kunst antropotseeni ajastul

KUMU 05.05.– 08.10.2023


Kuigi inimesed on keskkonda mõjutanud aastatuhandeid, on meist alles viimase saja aastaga kujunenud kogu planeeti muutev jõud. Teadlaste arvates oleme praeguseks astunud uude ajajärku: inimese ajastusse ehk antropotseeni. Läbi aegade suurim kunsti ja keskkonna suhteid vaatlev näitus Eestis pakub võimalust uurida ja avastada, kuidas kunst kajastab inimtegevuse mõju keskkonnale – seda nii kunstiajaloo kui ka kaasaegse kunsti varal.


Olulisemate teemadena võetakse vaatluse alla põlevkivitööstus, tööstuslik põllumajandus ja kalapüük, turba kaevandamine ja rabade kuivendamine ning metsatööstus – kõigil neil tegevustel on olnud ja on siiani suur keskkonnajalajälg, mis ulatub ka Eestist kaugemale. Ajalooliste teostega astuvad dialoogi viimastel aastatel loodud kaasaegsed kunstiteosed, millest nii mõnigi seostub tihedalt keskkonnaaktivismiga. Lisaks on just selleks näituseks loonud uued teosed kunstnikud Evy Jokhova, Edith Karlson, Mari-Leen Kiipli, Laura Linsi ja Roland Reemaa, Laura Põld ja Lou Sheppard ning Ivar Veermäe.Comments


bottom of page