top of page

Juss Heinsalu, Pille Kaleviste, Evelin Sauli ja Helena Tuudelepp „Singula addendo.“

Olete oodatud külastama Juss Heinsalu, Pille Kaleviste, Evelin Sauli ja Helena Tuudelepa näitust „Singula addendo.“ Vabaduse galeriis alates reedest, 13. 11.

Näitus on avatud 13.11. – 02.12.2020.


„Singula addendo“ lähtepunktiks on kunstnike samalaadne lähenemine oma eriala meediumisse. Autorid ei otsi traditsioonilise keraamika esemelist väljundit, vaid keskenduvad eelkõige selle algmaterjali savi eripäraga seotud võimaluste avardamisele. Näituseprojekti keskmeks on ühine installatiivne struktuur-ruum, mis põimib kunstnike loomingu ühtseks organismiks. Väljapanekus on kaotatud isikuline lähenemine, kuid iga osaleja on esitanud kolm teost: miniatuurse algelemendi, suurvormi ja digitaalses formaadis lõputa/vormitu väljenduse.


Juss Heinsalu on kunstnik ja materjaliuurija. Tema loomeprotsesside aluseks on idee savist kui elu kandjast, mis põhineb mütoloogilistel tuletistel, rahvatarkusel, teaduslikel hüpoteesidel ja ka tema enda stuudiopraktikal. Heinsalu kasutab oma loomingus nii toorest savi, keraamiliste läätsede projektsioone, leiutatud optilisi masinaid kui ka multimeedia lahendusi. Näituse tarbeks on ta põiminud käsitsi valmistatud keraamilised torud savi mikrostruktuurist tuleneva loogika kohaselt ning toob sellega esile materjalile omapärased savi-mustrid.


Pille Kaleviste on kunstnik, kes oma näitusetöödes on kasutanud keraamilist materjali vahendajana, et seda kontseptualiseerides luua visuaalselt nn morbiidse esteetika tardunud maailmu. Antud näituse kontekstis on autor keskendunud deformatsioonile, mis toimub keraamilise materjaliga põletuse käigus. Kaleviste mängib oma töödes nii portselani viidud looduslike fragmentide kui ka inimkäte vahel loodud detailidega. Kasvavatest vormidest kujunevad maastikud, mis on koondatud pealkirja alla „Mälutihnikud“.


Evelin Saul otsib vahendeid ühendamaks kauget ja lähedast, leidmaks püsivust selles vahepealses alas, protsessis. Antud näituse raames eksperimenteerib ta keraamiliste toorainete ja materjalidega, eemaldades neilt nende tavapärase funktsiooni.

Helena Tuudelepp on eksperimenteeriv materjalikunstnik, kes kasutab oma töös peamiselt pabersavi toorel ehk põletamata kujul. Antud näitusel keskendub ta materjali transformatsiooni etappidele, jälgides üleminekuid niiskuse eemaldumisest detailide algsesse seisundisse naasmiseni.


Näitusetegevust Vabaduse galeriis toetavad Eesti Kunstnike Liit, Vabaduse galerii, Eesti Kultuurkapital, Liviko, Tallinna Kunstihoone ja Kultuuriministeerium.


Näituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.留言


bottom of page