top of page

GAME GENIE

10.07-14.08.2019 Lõputu elu galerii, LVLup! videomängude muuseum, ARS kunstilinnak


Game Genie oli nimi, mis anti ühele 1990. aastate videomänguaksessuaarile, millega mängijad said ligipääsu mängu koodile. See andis võimaluse muukida lahti võimalusi, mida mängu originaalversioonis polnud ette nähtud. Nii sai mängu lihtsamalt võita, muuta mängu graafikat või mängu reegleid. Tegu oli koodiga, millega sai „sohki teha“, muutes mängu keskkonda ja niiviisi mängu ümber kujundada. See tööriist oli mängijate kommuunides väga populaarne vaatamata oma piraatlikule mainele.


„Sõna „piraatlus“ pärineb kaugest Indo-Euroopa juurest, mis tähendab katset, kogemust või eksperimenti,“ kirjutab Adrian Johns raamatus Piraatlus: Intellektuaalse omandi sõjad Gutenbergist Gatesini. Enamus Nõukogude Liidus ja 1990. aastatel Ida-Euroopas levinud videomänge olid koopiad. Et piraatlust peita, muutsid neid levitanud firmad mängude nimesid, visuaale ja pealkirju.


Näitus koosneb rahvusvaheliste kunstnike töödest, kus on meediumina kasutatud videomängu. Nad muudavad mänge vastavalt oma visioonile ja kutsuvad publikut endaga kaasa sellele teele, kus nad häkkisid ja ületasid mängu reegleid.


Olles küsitlenud liitreaalsuse teemat näitusel Lõputud elud 2016.a. Tallinna Linnagaleriis, kus ei olnud kasutusel ühtegi liitreaalsuse tehnoloogiat ning olles küsitlenud lõputute elude teemat näitusega Videomängude muuseum Eesti Rahvusarhiivi galeriis, lõpeb näituste trio LVLup! videomängude muuseumi galeriis Lõputud elud ARSi kunstilinnakus näitusega Mängugeenius. Sellele näitusele pole kutsutud ühtegi kunstnikku, kõik tööd on näitusel igasuguste lubadeta, ühtegi detaili pole kunstnikega läbi arutatud ning enamus näitusetöid on illegaalselt Internetist alla laetud ning tühjadele CDdele põletatud või harilikule valgele koopiapaberile prinditud.


Näitus häkitud Camille Laurelli poolt. Näitus on avatud LVLup! videomängude muuseumi lahtiolekuaegadel T–N 15–20; R-L 15–22; P 15–18 www.facebook.com/lvlupmuseum


__________________________________________________________________________________


Game Genie was the name given to a video game accessory in the 90’s for players to get access and to modify the source code of the game and unlock settings or abilities not planned in the original version. It can help the player to beat the game more easily or simply change graphics and rules of the game. Like a cheat code where anyone could reshape the environment and re-model the game on his own. This tool was very popular inside players communities despite his piracy reputation.


«The word piracy derives from a distant Indo-European root meaning a trial or attempt, or an experience or experiment», writes Adrian Johns in Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Most of the video games in USSR and lately in the 90’s in eastern europe were forgeries. To hide the piracy, companies who were distributing the games, shifted titles, names and visuals.


The exhibition is showing artworks from international artists who have used video games as a medium. They reroute the games to adapt them to their own vision and invite the audience to join them on this path where they hacked and overpassed the game’s rules.

After having questioned augmented reality topic in Infinite Lives exhibition in 2016 at the Tallinn City Gallery with no augmented reality technology. After having questioned infinite lives topic with The Museum of Video Games at the National Archives Gallery, the triptych exhibition process is ending with the pirate show Game Genie at the Infinite Life gallery hosted by LVLup! Video Games Museum in ARS. No artists have been invited for the show, every artwork is exhibited without any authorisation, display has never been discussed with them and most of the works are illegally pirated from Internet and burned on blank CDs or printed on regular office paper.


Exhibition hacked by Camille Laurelli.

Exhibition is open until August 14, at LVLup! Museum opening times: Tue–Thu 15–20; Fri-Sat 15–22; Sun 15–18 www.facebook.com/lvlupmuseum


Comments


bottom of page