top of page

EESTI DENDYS

6.09–3.11.2019 LVLup! Eesti interaktiivne videomängude muuseum, ARS kunstilinnak


Kuraatorid: Camille Laurelli (FR) ja Andrejs Rusinovskis (EE) Avamisajad: T–N 15:00–20:00, R–L 15:00–22:00, P 15:00– 18:00 Piletiinfo: 4 / 3 / 2 €


LVLup! on umbes 250 m2 suuruse pinnaga muuseum, mille peasaalist võib leida üle 40 töökorras videomängukonsooli ja elektroonilise mängusüsteemi. Ühtlasi on muuseum ka eksperimentaalne kunstisaal ja residentuur, kuhu oodatakse kunstnikke näitusi ette valmistama ja töötubasid läbi viima. Muuseumi on loonud Camille Laurelli ja Andrejs Rusinovskis.


Kunstnik Camille Laurelli pani eelmisel aastal aluse anonüümsele pildiarhiivile, kuhu on kogutud fotosid 1990. aastatel videomänge mängivatest Eesti inimestest. Dendy oli esimese Nintendo 8-bitise süsteemi võltsing, ent sai 1990. aastail Ida-Euroopas nii populaarseks, et muutus „videomängu” sünonüümiks. Ainuke seda ajaloolist kihistust Eestis jäädvustav fotokollektsioon on eksponeeritud muuseumi püsinäitusel ning seda saab külastada muuseumi lahtiolekuaegadel. Need vernakulaarsed fotod sisaldavad väärtuslikku infot eesti kodude sisekujunduse kohta ning paljastavad ka inimeste suhet koduse tehnoloogiaga. Samuti näeme, kuidas vahetult enne ja pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli kodune keskkond ehitatud ümber televiisori. Fotod paiknevad muuseumi kollektsioonis ruumi laialipillutatuna mööbliesemetel. Kaart juhib teid läbi ruumi, et neid leida.Tavapärane eesti interjöör, elutuba teleka ning mängukonsooliga Atari 130XE, 1993. Autor teadmata.


Näitus on Tallinna Fotokuu sateliitprogrammis

__________________________________________________________________________________


LVLup! Estonian Video Games Museum, ARS Art Factory

Curator: Camille Laurelli and Andrejs Rusinovskis Dates: 06.09.–03.11. 2019 Opening times: Tue – Thu 3pm – 8pm, Fri – Sat 3pm – 10pm, Sun 3pm – 6pm Ticket info: 4 / 3 / 2 €


LVLup ! is an interactive museum with around 250m2 and more than 40 working video game consoles and other electronic game systems. The museum is also an experimental art space and a residency programme inviting artists to engage in workshops and exhibitions. The museum is founded by Camille Laurelli and Andrejs Rusinovskis.


The artist Camille Laurelli is building an anonymous picture archive of Estonians playing video games during the 90’s, as a testimony for the LVLup! Video Games Museum. The Dendy was a copy of the first Nintendo 8-bit system; they became so popular in Eastern Europe that the word even replaced the term ‘video games’. The only collection of photographs about this period of Estonian history is on display in the permanent exhibition space of the museum and can be viewed during museum opening hours. These vernacular pictures are full of precious information in terms of interior design and reveal the relationship that people had with home technology. It also shows how their environment was built around the TV set shortly before and after the collapse of the Soviet Union. The photographs are strewn everywhere between the furniture and in the collection of the museum. A map will help you find them.Classical estonian home interior living room with a TV set and an Atari 130XE, 1993. Author unknown.Comments


bottom of page