top of page

Edgar Tedresaar ja Sten Saarits „Must Kuld“

Scroll down for english


Tallinna Linnagalerii

Harju 13, 10141 Tallinn

K – P 12.00 – 19.00


21. detsembrist on Tallinna Linnagaleriis avatud Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa näitus „Must kuld“, mis püüab maalide, video ja heli vahendusel aimu anda fossiilsete kütuste tööstuse poolt hõivatud maa-ala ulatusest. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus avatakse reedel, 20. detsembril kell 18 ning see jääb avatuks 16. veebruarini.

Kuigi inimkond on osanud naftat puurida ja lambiõliks töödelda juba aastatuhandeid, algas selle ulatuslik ammutamine alles 19. sajandi keskel, kui teadus tegi suuri edusamme nafta sünteesimisel erinevateks uuteks aineteks, nagu bensiin, diisel, plastikud ja väetised. Näitus „Must kuld“ tegeleb just selle tumeda ainega, mis nüüdseks on saanud meie olulisimaks energiaallikaks. See voolab kõiges meie ümber. Kui mitte sõna otseses mõttes kütusena, siis kaudselt energiana, mis on kulunud meie seadmete, riiete ja toidu transpordile, meie hoonete, taristu ja sõidukite ehitamisele. Maakera kattev musta kulla armkude aina laieneb.

Just maastik ja maakasutus on teemad, mis seovad omavahel Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa loomingu. Mõlemad on maastikukogemust ühel või teisel viisil abstraheerinud ja töödelnud. Näitusel „Must kuld“ kombineeruvad Tedresaare lo-fi ja Saaritsa hi-fi vastseks hübriidseks monokroomseks visuaalkeeleks, mille abil otsivad kunstnikud koos midagi uut selles kõikvõimsas tumedas viskoosses vedelikus. Tedresaar vormib lõuendeid Gröönimaa, Alaska, Kanada jt naftarikaste piirkondade pinnavormide järgi. Saarits kombineerib satelliidifotosid helide ja animatsioonidega, et kuidagigi aimu anda musta kulla hõivatud maa-ala ulatusest.

Edgar Tedresaar (1984) on maalikunstnik, kelle loomingus on olulise kohal materjalide upcycling ehk väärtustav taaskasutamine. Tema suuremõõtmelised abstraktsed maalid on valmistatud naturaalsete pigmentidega toonitud lõuendijääkidest. Viimased isikunäitused olid „Teekond vabadusse“ Tartu Kunstimajas (2016) ja "Muuseumi valik 2014: Edgar Tedresaar" Tartu Kunstimuuseum (2014).

Sten Saarits (1987) on heli- ja installatsioonikunstnik, keda huvitab indiviidi suhe end ümbritsevate objektidega ning tema paiknemine sündmuste ahelas. Viimased isikunäitused olid „Zero G Tonic“ (koos Kristel Saaniga) Hobusepea galeriis (2018), „Stuff“ Hobusepea galeriis (2015), „Mu silmad petavad mind, ma proovin midagi näha, aga siin ei ole midagi“ (koos Erika Stöckeliga) Haapsalu linnagaleriis (2014).

Kunstihoone 2019. aasta näituseprogramm pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ning ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Selle teemaderingi ümber koondub viis näitust, millest käesolev on järjekorras viimane. Eelmised näitused olid grupinäitus "Hea olemise kunst" Kunstihoone suures saalis ning Taavi Suisalu, Britta Benno ja Jane Remmi soolonäitused galeriides. Näitustekobara kuraator on Siim Preiman.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kunstnike Liit, AkzoNobel, Tartu Kultuurkapital, Põhjala pruulikoda

__________________________________________________________________________________

Starting from 21 December, the exhibition by Edgar Tedresaar and Sten Saarits, “Black Gold” will be open at Tallinn City Gallery. With paintings, video and sound, the exhibition seeks to give an idea of the amount of land occupied by the fossil fuel industry. The exhibition is curated by Siim Preiman.

The exhibition will open on Friday, 20 December at 6pm and will remain open until 16 February.

Although people have known how to drill for oil and use it to prepare kerosene for thousands of years, large-scale exploitation of this mineral resource only began in the mid-19th century when scientific advances led to the development of petrol, diesel, plastics and fertilisers. “Black Gold” deals precisely with this dark matter that has now become our chief energy resource. It flows inside everything that surrounds us, either as fuel or in more indirect ways, as energy used in the production of our devices, the transportation of our clothes and food, the construction of our houses, vehicles and infrastructure. The scar tissue from black gold covering the globe is constantly expanding.

It is the topic of landscape and land use that bring together Edgar Tedresaar and Sten Saarits. Both artists have, in one way or another, worked with conceptualising and building on landscape experience. In “Black Gold”, Tedresaar’s lo-fi and Saarits’ hi-fi are combined in a new hybrid monochrome visual language, which the artists use to search for something new in this all-encompassing dark and viscous fluid. Tedresaar shapes canvases to match the landforms of Greenland, Alaska, and other oil-rich areas. Saarits combines satellite photographs with sound and animation to try to give an indication of the amount of land occupied by black gold.

Edgar Tedresaar (1984) is a painter whose work focuses on the upcycling of materials. His large-scale abstract paintings are made from canvas scraps tinted with natural pigments. His most recent solo exhibitions were “Journey to Freedom” at Tartu Art House (2016) and “Museum Selection 2014: Edgar Tedresaar” at Tartu Art Museum (2014).

Sten Saarits (1987) is a sound and installation artist who is interested in the individual’s relationship with their surrounding objects and their position in the chain of events. His recent solo exhibitions include “Zero G Tonic” (with Kristel Saan) at Hobusepea Gallery (2018), “Stuff” at Hobusepea Gallery (2015) and “My Eyes Are Going Crazy, I Am Trying to See Something but There’s Nothing Here” (with Erika Stöckel) at Haapsalu City Gallery (2014).

The 2019 exhibition programme at Tallinn Art Hall directs special attention towards the possibility of being good and ecologically responsible in the circumstances of certain ruin. Five exhibitions congregate around this set of themes of which this one is the last. Previous exhibitions in the series were the group exhibition “The Art of Being Good” in the main hall of Tallinn Art Hall and solo exhibitions by Taavi Suisalu, Britta Benno and Jane Remm in the galleries. The curator of the series is Siim Preiman.

Thanks to: Estonian Cultural Endowment, Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Estonian Artists Association, AkzoNobel, Tartu Cultural Endowment, Põhjala Brewery


Ekraanitõmmis Sten Saaritsa videoinstallatsioonist „Korduvad tasapinnad“, 2019


Comments


bottom of page