top of page

Teadmiseks: toetused ja abi loomeettevõtjale

egu kogu maailmas toimuv ning Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord mõjutab negatiivselt väga paljusid eluvaldkondi, teiste hulgas on tugevasti häiritud tegevus kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas – seda eriti loomingu esitlemise ja teoste müügi osas. Juhime teie tähelepanu viimastel päevadel Eestis välja kuulutatud toetusmeetmetele ja –võimalustele, mis rakenduvad väikeettevõtjatele sõltumata nende tegevusvaldkonnast.

1) Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot. NB! Töötasu hüvitist makstakse töölepingu (mitte käsunduslepingu) alusel töötamise korral.

Hüvitist saab taotleda sõltumata ettevõtte suurusest (st see rakendub ka mikroettevõtjatele) juhul, kui on täidetud vähemasti kaks järgnevatest tingimustest:

- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;