top of page

Raul Keller „Ideaalmaaillmad“/“Perfect Wordls”

Scroll down for English

Draakoni galerii Pikk 18, 10133 Tallinn

E–R 11.00–18.00

L 11.00–17.00

Teisipäevast, 23. veebruarist 2021 on Draakoni galeriis avatud Raul Kelleri isiknäitus „Ideaalmaaillmad“. Näitus jääb avatuks 13. märtsini 2021.

Draakoni galeriis eksponeeritav installatsioon esitab kolmest sarnasest näituse-komplektist koosnevat ja nelja kuu vältel, oktoobrist 2020–jaanuarini 2021, inimeste kodudes ringelnud rändnäitust. Komplektid on teostatud analoogfotograafias tuntud kontaktkoopia printsiibil kesk- ja suureformaadilistest negatiividest, mis magnetalusele liimituna toimivad külmkapimagnetitena. Igaüks, kelleni näitusekomplekt jõudis, sai võimaluse eksponeerida kodus vabalt valitud pildikogumit ja kuulata väikesest kaasaskantavast kõlarist näituse jaoks loodud helifooni. Lisaks oli igal osalejal võimalus kaasapandud ühekordse mustvalge fotoaparaadiga teha üks näituseteemaline foto. Draakoni galeriis eksponeerib kunstnik kõiki kolme näitusekomplekti koos helifoonidega ning ühekordsetest kaameratest saadud fotoseeriat, mille pildistasid rändnäitusel osalejad ja mis õnnestus filmilt fotokeemiliselt paberile püüda.

Kolme fotoseeria aluseks on komplekt klaasnegatiive, mis pidid olema eksponeeritud kontaktkoopiatena külmkappidel 2020. aasta aprillis Draakoni galeriis. Tõenäoliselt 1920.–1930. aastatest pärit klaasnegatiivid kujutavad kopeerimisaluselt raamatutest pildistatud reprosid kunstist, filosoofiast, teoloogiast ja geomeetriast. Kui 2020. aasta monumentaalsed kevadsündmused lükkasid näituse toimumise aasta võrra edasi, otsustas autor näituse ümber pildistada, töötades sellega aasta jooksul ning suhtest leidnegatiividega sündiski fotoseeria „Ideaalmaaillmad / Perfect Wordls“.

Raul Keller on alates 1990. aastatest tegelenud erinevate interdistsiplinaarsete kunstipraktikatega nagu heliinstallatsioon, performance, foto, DIY-kultuur, tekst, video- ja radiofooniline kunst rõhuasetusega improvisatsioonil, kohapõhisusel ja analoog-protsessidel. Keller on korraldanud Raadiokunsti kontsertetendusi LokaalRaadioga (Katrin Essenson, Hello Upan) ja esinenud angloameerika artistina Paul Cole, esitades burleskset americanat. Lisaks on ta Vabaimpro müraduo Post Horn liige (Hello Upan), Muusika ja Kunsti Dünaamilise Koondise (MKDK) asutajaliige ja juhataja, osaleb kunstirühmituses MIMproject ning on Raadiokunstifestivali „Radiaator” asutaja (Katrin Essenson). Temalt tellitud teoseid ja esinemisi on olnud võimalik näha nii Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis, Poolas, Islandil, Indias, Brasiilias, Venemaal kui ka Balti riikides. Kelleri teosed kuuluvad Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi kogudesse ja paljudesse erakogudesse. Aastatel 2014–2019 töötas Raul Keller Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia õppetooli juhataja ja professoriona.

Näituse toimumist toetab Eesti Kultuurkapital ning autor tänab kõiki rändnäitusel osalejaid.

Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.

__________________________________________________________________________________ Raul Keller's personal exhibition “Perfect Wordls” will be open in Draakon gallery since Tuesday, February 23rd, 2021. Exhibition will be open until March 13, 2021.

Keller's installation in Draakon gallery presents a travelling exhibition consisting of three related expositions toured in people's homes during four months from October 2020 to January 2021. The exhibition set has been produced with the method of contact printing (as it is known in analogue photography) using the medium and large format negatives. These have been glued to magnet mountings and the results serve as fridge magnets. People participating in the travelling exhibition project could exhibit a selected compilation of pictures in their homes and listen to the soundtrack, specially composed for the exhibition, from the small portable speaker. The participants had also the opportunity to take one photo relating to the exhibition while using the disposable photo camera loaded with black and white film. Raul Keller is exhibiting all three exhibition sets in Draakon gallery, including the soundtrack and the photo series consisting pictures that were taken by the participants of the travelling exhibition.

The basis of the three photographic series is a set of glass negatives that should have been exhibited as contact prints on fridges in Draakon gallery in April 2020. The glass negatives probably date back to 1920-1930s, depicting reproductions of art, philosophy, theology and geometry photographed from books on a copy board. When the monumental events in spring 2020 postponed the current exhibition by one year, the artist decided to re-photograph his pieces. He worked with the found images during the past year while the photographic series Perfect Wordls was born.

Since 1990s, Raul Keller has been involved in various interdisciplinary art practices such as sound installation, performance, photography, DIY-culture, text, video and radiophonic art with the emphasis on improvisation, site-specific art and analogue processes. Keller has organized Raadiokunst concert performances with LokaalRaadio (with Katrin Essenson, Hello Upan) and performed as an Anglo-American artist Paul Cole presenting burlesque americana. Keller is also a member of free improvisation noise duo Post Horn (with Hello Upan); founding member and head of the Dynamic Union of Music and Art (Muusika ja Kunsti Dünaamiline Koondis MKDK); he participates in art group MIMproject and is a founder of radio art festival Radiaator (with Katrin Essenson). Keller has created commissioned works that have been performed in Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Poland, Iceland, India, Brazil, Russia and the Baltic states. Keller's artworks belong to the collections of the Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM), Art Museum of Estonia, Tartu Art Museum and several private collections. In 2014–2019, Raul Keller worked as a head and professor of the faculty of new media at the Estonian Academy of Arts.

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia. The artist expresses his gratitude towards everyone who has participated in the travelling exhibition.

Exhibitions in Draakon gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.Comments


bottom of page