top of page

Näitus „Lase mul ükskord veel unistada” / exhibition “Let me dream once more”

Scroll down for English.

Narva Muuseumi Kunstigaleriis on 18. septembrist avatud näitus „Lase mul ükskord veel unistada”, mis tegeleb unistamise, unustamise, mälu ja mäletamise, koosolemise ja hetke mõtestamisega.


Näitus toob Kunstigaleriisse viie olulise Eesti kaasaegse kunstniku – Merike Estna, Kristi Kongi, Kaarel Kurismaa, Holger Looduse ja Anna Škodenko – teosed. Kõrvuti eksponeeritakse kunstnike vanemaid teoseid ja spetsiaalselt selle näituse jaoks valminud töid, mis annab vaatajale võimaluse jälgida kunstniku loomingut kui ajas jätkuvat protsessi. Enamiku kunstnike esimeseks kõrghariduseks on maalikunstniku haridus, seega võime sellest tinglikult rääkida kui maalinäitusest. Näeme nii klassikalist maali, selle edasiarendusi teistesse meediatesse kui ka ülimalt mängulist suhtumist värvidesse ja valgusesse.

Kunstnik ja kuraator Kristi Kongi on näitust iseloomustanud järgmiselt: „See näitus räägib kohalolust, olemisest, mäletamisest, meenutamisest, mälust. Iga kunstnik loob iseseisva, individuaalse narratiivi teiste lugude vahel. Samas moodustavad kõik teosed kokku tervikliku loo, unistamise loo. Olnu meenutamisel tekib iga kord uus tõde. Võibolla see võiks olla inimeste visioon ajast, enda identiteedi konstrueerimisest? Kas mõeldakse, ollakse, kaotatakse end? Näituse ühenduslüliks ongi pealkirjaks kasutatud lause: lase mul ükskord veel unistada.”

Näitust „Lase mul ükskord veel unistada” saadab väike kunstnikke tutvustav voldik, mis ilmub eesti ja vene keeles.

Näitus „Lase mul ükskord veel unistada” jääb Narva Muuseumi kunstigaleriis avatuks 10. jaanuarini 2021.

Näituse toimkond: Kuraator ja kujundaja: Kristi Kongi Kunstnikud: Merike Estna, Kristi Kongi, Kaarel Kurismaa, Holger Loodus, Anna Škodenko Graafiline disain: Viktor Gurov Koordinaator: Rael Artel

Täname: Heldur Hammer, Härmo Härm, Mihkel Ilus, Mari Kurismaa, Ahti Lill, Tõnu Narro, Tanel Pailale, Elena Past, Elmira Škodenko

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia maaliosakond, Akzo Nobel ja Indrek Naaris, Eesti Kaasaegse Kunsti Keskus, Narva Kunstiresidentuur ja Ann Mirjam Vaikla

Lisainfo: Kristi Kongi, kuraator ja kunstnik, kongikristi@gmail.com Rael Artel, koordinaator, kunstigalerii@narvamuuseum.ee Tanel Murre, turundusjuht, tanel.murre@narvamuuseum.ee

TÄHTIS PRAKTILINE INFO: Tallinnast Narva sõidab rong neli korda päevas, pilet u 10 eur. Vaata elron.ee ja veeda mõnus päev Narvas! Narva Muuseumi Kunstigalerii on avatud K 11–20, N–P 11–18 aadressil Vestervalli 21, Narva. __________________________________________________________________________________


The exhibition “Let me dream once more” is open at Narva Museum Art Gallery from 18 September, which touches on dreaming, forgetting, memory and remembering, being together and reflecting on the moment.


The exhibition brings the works of five important contemporary Estonian artists – Merike Estna, Kristi Kongi, Kaarel Kurismaa, Holger Loodus and Anna Škodenko – to the Art Gallery. The older works of the artists and the works created specifically for this exhibition are exhibited side by side, which gives the viewer the opportunity to observe the artist’s work as a process that continues over time. The first higher education obtained by most artists is a painter’s education, so we could essentially label this as a painting exhibition. We see classical painting, its developments in other media as well as a highly playful attitude towards colour and light.

“This exhibition is about presence, being, remembering, recalling, memory,” painter and curator Kristi Kongi describes the exhibition. “Each artist creates an independent, individual narrative between other stories. At the same time, all of the works together form a complete story, a story about dreaming. When remembering the past, a new truth emerges every time. Perhaps it could be a person’s vision of time, constructing their own identity. Are they thinking, being, losing themselves? The connecting link of the exhibition is the phrase used in the title: let me dream once again.”

The exhibition ‘Let me dream once more’ is accompanied by a small brochure introducing the artists, published in Estonian and Russian. The exhibition ‘Let me dream once more’ will remain open at Narva Museum Art Gallery until 10 January 2021.

Exhibition team: Curator and designer: Kristi Kongi Artists: Merike Estna, Kristi Kongi, Kaarel Kurismaa, Holger Loodus, Anna Škodenko Graphic designer: Viktor Gurov Coordinator: Rael Artel Acknowledgements: Heldur Hammer, Härmo Härm, Mihkel Ilus, Mari Kurismaa, Ahti Lill, Tõnu Narro, Tanel Pailale, Elena Past, Elmira Škodenko Contributors: Cultural Endowment of Estonia, Estonian Academy of Arts painting department, Akzo Nobel and Indrek Naaris, Estonian Centre for Contemporary Art, Narva Art Residency and Ann Mirjam Vaikla Further information: Kristi Kongi, curator and painter | kongikristi@gmail.com Rael Artel, gallery director | kunstigalerii@narvamuuseum.ee Tanel Murre, marketing manager | tanel.murre@narvamuuseum.ee

IMPORTANT PRACTICAL INFORMATION: Trains run from Tallinn to Narva four times a day, with tickets costing around 10 euros. Visit elron.ee for details and enjoy a great day in Narva! Narva Museum Art Gallery at Vestervalli 21 is open from 11:00-20:00 on Wednesdays and from 11:00-18:00 Thursday-Sunday.bottom of page