top of page

Mihkel Maripuu “*(meta)morphosis”

ARS Projektiruum 16.–29.08.2021


Mihkel Maripuu töötab 16. kuni 29. augustini ARS Projektiruumis uute kontseptsioonide ja praktiliste väljundite loomisega. Küsimuse alla seatakse vaadeldava ja vaatleja vahelised positsionaalsed orientiirid ning kattuvad ühisosad. Toimuvad eksperimendid pidevas muutumises olevate loovprotsessidega – käsitledes potentsiaalseid ühisosasid ning lahknevusi nii helis, pildis ja vormis kui ka ruumikogemuse tajuväljadel. Avalikult eksponeeritav kogemus realiseerub protsessi käigus.

Mihkel Maripuu (1987) on kunstnik, kelle tegevust iseloomustab multidistsiplinaarne, eri meediume kaasav praktika, milles sisaldub lisaks helilisele ka visuaalne ja füüsiline platvorm; teemadeks on olnud post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materialism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad. Viimasel ajal on Maripuu keskendunud ruumilise hübriidkogemuse saavutamisele reaalajas, rakendades eri meediumid üksteise kasuks tööle – mis kunstniku sõnul stimuleeriks simulaakrumina ruumi külastaja kogemust ning seeläbi ka ruumi iseennast. Mihkel Maripuu on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti alal (BA) ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna (MA).Comments


bottom of page