top of page

Lembe Ruben "Tingimusteta armastuse õppetund"

GÜ galeriis 8.05.– 31.05 2023.

Avamine 10. mail kell 18.00. Olete oodatud!


Meedia paljundab ideoloogiat inimpsüühika keerulistes salakäikudes. Mustvalgel kirjapandu on tõde - musta saab valgeks ja valget mustaks muuta, selleks on igipõlised taktikad: ignoreerida fakte, mis võiksid kummutada valitsevat tõde; kiidulaul loodud narratiividele, vastuargumente pisendades ja naeruvääristades; häbiposti naelutamine; tsensuur; tühistamine; sundallutamine tõele.

Loodud tõe patriootlik esitamine teeb inimestest omakorda ühiskondliku narratiivi tööriistad ja nad hakkavad seda vabatahtlikult ellu viima, isegi siis, kui see on nende väärtushinnangute vastu või lausa neile endile kahjulik. Teisitimõtlemist pärsib hirm rumalana näida, kergem on kulgeda grupivaimus, selle asemel, et ise poolt- ja vastuargumente otsida. Tõdede najal, mida on rohkem kui kaks korda kuuldud, võrsuvad ühiskonnas pealekaebajad ja ässitajad, et teisitimõtlejatele kätte maksta. „Tõde” vajab kangelasi!

Meedia võimuses on viha tekitamine teisitiarvaja vastu. Inimloomus on oma narratiividesse sedavõrd kiindunud, et isegi ilmselgeid fakte, mis kinnitavad uskumusele vastupidist, tajutakse rünnakuna. Selliselt algavad ka kõik sõjad ja muu vägivald. Tõe monopol põhjustab tõe kadumise!


Inimkonnal on pooleli tingimusteta armastuse õppetund - õppida armastama, pannes end alateadlikult olukordadesse, kus armastavaks jääda on raske. Sallivus on tingimusteta armastamise tunnus. Kuniks inimesed teevad asju, mis meid endast välja ajavad, ei ole me seda õppetundi omandanud ja see kordub taas. Suhtudes inimestesse armastavalt, vabaneme me nende tegude mõju alt. Jäädes aga negatiivselt meelestatuks, tõmbame üha enam samasuguseid olukordi ligi, nii üksikisik kui ka ühiskond.

Tingimusteta armastuse sallivuse kvaliteet sõltub võimest jääda rahulikuks ja kõigutamatuks olenemata sellest, mis juhtub, lastes inimestel olla, nagu nad on ning teha vigu. Et lõpetada vaen, tuleb lõpetada vihkamise ahel, mis põlvkondi katkematult seob.

Kuidas jääda neutraalseks ja armastavaks, et vältida aastasadade pikkuse vaenu nõiaringi veresüü puhul? Need, kes selliseid asju teevad, on oma tõe lõksus - kas annab see piisava alibi andeks anda? Armastatud ideoloogia teistele pealesurumine sünnitab surma. Tapetakse armastuse saavutamise eesmärgil!

Natüürmort oma algses tähenduses näitab vägivalla ja surma ilu looduse kingitustena. Vanadel natüürmortidel esitletakse pealuid, surnud linde ja muud jahisaaki rahuliku leebuse ja armastusega esteetilise naudingu eesmärgil. Natüürmort on justkui tingimusteta armastuse õppetunni narratiiv.


Näitusel on kihte eri ajastute ajalehtedest - erinevate ideoloogiate ja omavahel vaenulike võimude häälekaja. Vana maja tapeedikihtide alumise ajalehe retoorika on tuttavlikult seesama, mis ka meie ajal. Uusi, justkui läbikäidud sündmusi ja kihte korrates kujuneb absurdne tõde, mille nimel tehtud roimade ilu varjutab tegelikkust.

Millise äärmuseni peab jõudma sallivus, et selle püsivas valguses inimkonda terveneda?


Näitust toetab Eesti KultuurkapitalComentários


bottom of page