top of page

Laura Kuusk „Armas algoritm,“ / “Dear Algorithm,”

Scroll down for english Kunstihoone galerii

Vabaduse väljak 6

10146 Tallinn

K–P 12.00–18.00 Ajal, kui digimaailm üha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga väga palju muutunud. Laura Kuuse isikunäitus „Armas algoritm“ (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja ellujäämissoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget.


Näitus on Tallinna Kunstihoone galeriis avatud alates 20. veebruarist.


Näitus „Armas algoritm,“ on lavastatud igapäevaliigutuste koreograafiana: vaateaknast saab hübriidorgaaniliste rõivaskulptuuride väljapanek, galeriitöötaja täidab ühtlasi tajujuhi rolli, raamatukogunurk annab täiendavaid juhiseid sotsiaalsete ootuste, tingimuste mõjutamise põhimõtete ja käitumisharjumuste õõnestamiseks, videoinstallatsioon tutvustab kolme mitteinimnäitlejat, kes püüavad inimeste töökeskkondades hakkama saada ja nendega suhestuda, ning lõpuks võib kohata ka mitteinimorganisme, kes ei allu kellelegi.


Näitus avatakse 19. veebruaril kell 18 ja jääb avatuks 29. märtsini.


27. veebruaril kutsume teid Laura Cemini performance’ile „Püüa viga, viska erand“ („Catch Error Throw Exception“), mis mõtiskleb arvutusliku mõtlemise ja algoritmide üle meie igapäevaelus. Näituse raames kutsub kunstnik vaatajaid ka raamatukogunurgas toimuvatele lugemissessioonidele ja teeseenejoogi degusteerimistele.


Laura Kuusk elab ja töötab Tallinnas. Ta tegutseb peamiselt fotograafia, video ja installatsiooni vallas. Suurem osa tema loomingust on seotud visuaalse antropoloogilise leidmaterjali ümbertöötamisega. Kunstnik huvitub kollektiivse teadvuse otsustusprotsessist. Viimastel aastatel on ta töötanud inimkeha kogemustega keskkonnas: kodus, rõivastes ja suhetes tehnoloogiaga. Ta katsetab oma loomingus kehaliste kogemuste visuaalsete jälgede ja sellega, kuidas need on seotud üldisemate ühiskondlik-poliitiliste protsessidega.

Laura Kuusk on õppinud Annecy kõrgemas kunstikoolis (2014, kunstiuuringud MA, DSRA), Eesti kunstiakadeemias (2008, fotograafia MA) ja Tartu ülikoolis (2005, semiootika ja kultuuriteooria BA). Alates 2015. aastast on ta Tallinnas asuva ARS-i kunstistuudio liige. Tegutsenud ka Grenoble’i kunstikeskuses OUI (2009–2015).


Niekolaas Johannes Lekkerkerk töötab kuraatori- ja uurimisagentuuris The Office for Curating ning on Rotterdami mittetulundusliku kunstipinna A Tale of a Tub direktor. Lekkerkerki töö keskmes on igapäevaelu ja töökorralduse, kultuurinormide ning ideoloogiatega seotud sotsiaalsed ja poliitilised diskursused. Erilist tähelepanu pöörab ta debattidele antropotseeni, ökoloogia ja kliima, posthumanismi ning looduse ja kultuuri üha keerukama läbipõimumise teemal. Hiljuti avaldas Lekkerkerk teose „The Standard Book of Noun-Verb Exhibition Grammar“ (Onomatopee, 2018), kus käsitleb näitust ökoloogilise kooslusena. Aastal 2012 pälvis ta esimesena Demergoni kuraatoripreemia ja 2014. aastal sai ta kunstikeskuse Akbank Sanat rahvusvahelise kuraatoritöö võistluse laureaadiks.


SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis. Lisateave: Rahel Aerin Eslas

Gsm: +372 551 9454 E-post: rahel@kunstihoone.ee __________________________________________________________________________________ Tallinn Art Hall Gallery

Vabaduse väljak 6

10146 Tallinn

Wed–Sun 12.00–18.00

As our lives are more and more digitally controlled, our bodies’ relationship to the environment has also changed in profound ways. Laura Kuusk’s solo exhibition “Dear Algorithm,” curated by Niekolaas Johannes Lekkerkerk, explores the productive tension between our desire to adapt and survive on the one hand, and our resistance to the logic of codes, on the other.


The exhibition will be open from February 20 at the Tallinn Art Hall Gallery.


The exhibition Dear Algorithm, will be staged as a choreography of everyday movements: the window display becomes a shop front for hybrid-organic clothing sculptures, the gallery attendant simultaneously serves as perception manager, a library section will give further instructions on subverting social expectations, conditioning principles and behavioral patterns, a video installation presents three nonhuman actors that aim to grapple with and relate to human working environments, and lastly one may encounter some other-than-human entities that are in no one’s pockets.


The exhibition opening will take place on Wednesday, February 19th, at 18:00 and the show will remain open until March 29th.


On 27. February we invite you to experience the performance Catch Error Throw Exception by Laura Cemin that reflects upon the role of computational thinking and algorithms in our daily life. As a supplement to the exhibition, the artist invites viewers to visit reading sessions and kombucha tastings that will take place in the library section.


Laura Kuusk lives and works in Tallinn. Kuusk mainly uses photography, video and installation in her artistic practice. Most of her works have to do with recycling anthropological visual (found) materials. Kuusk is interested in the decision-making mechanisms within the collective consciousness. Over the last years, she has worked with the experience of the human body in the surrounding environment — in homes, in clothes, in relation to technology. In her work, Kuusk experiments with the visual traces of bodily experiences and their connection to larger socio-political processes. She studied at the Annecy Higher Art School (DSRA, 2014), the Estonian Academy of Arts (MA in Photography, 2008), and Tartu University (BA in Semiotics and Cultural Theory, 2005). Kuusk is a member of the ARS art factory in Tallinn (since 2015) and was a member of the art center OUI in Grenoble (2009-2015).


Niekolaas Johannes Lekkerkerk works as a curator and writer for The Office for Curating and is director of A Tale of a Tub, a not-for-profit art space in Rotterdam. Central to Lekkerkerk’s work are social and political discourses revolving around daily living and working practices, cultural norms, and ideologies. He particularly focuses on debates concerning the Anthropocene, ecology and climate, post-humanism, and the increasing entanglement between nature and culture. Lekkerkerk recently published The Standard Book of Noun-Verb Exhibition Grammar (Onomatopee, 2018) that analyses exhibition as an ecological assemblage. In 2012, he received the inaugural Demergon Curatorial Award, and in 2014 he was the beneficiary winner of the Akbank Sanat International Curator Competition.


The Art Hall Foundation fund is a contemporary art establishment that presents exhibitions in three galleries on the central square of Tallinn – at Tallinn Art Hall and nearby at Tallinn City Gallery and the Art Hall Gallery.


Additional information: Rahel Aerin Eslas

Gmail: +372 551 9454 E-post: rahel@kunstihoone.ee


Comments


bottom of page