top of page

Krista Mölder „Sa olid lind“ / “You were a bird”

Temnikova & Kasela galeriil on heameel kutsuda Teid Krista Mölderi isikunäitusele “Sa olid lind”.


Eelavamine toimub reedel, 27. novembril, kell 16.00–19.00.

Hajutatud avamine leiab aset laupäeval, 28. novembril, kell 13.00—18.00. Näitus kestab kuni 24. jaanuarini.


"Kui lendamisest unistamine on parem kui lendamine ise."


Krista Mölderi senist loomingut on läbinud katse kujutada võimalikkust, ja kujutada seda just võimalikkusena, proovides erinevate võtetega kaotada fotodelt selgekujulisi objekte ja tähendusi, midagi, mis on esiplaanil ja millest fotod on (või millest nad lausa räägivad). Art Allmägi on seda sõnastanud nii: “Tema fotodel hakkab silma see, et ta tihtipeale lavastab need fotod niimoodi, et fotol küll iseenesest väga palju informatiivset materjali ei ole, aga ta samal ajal sunnib vaataja endale ette kujutama, milline osa sellest fotost välja jääb.” Niisiis, tagaplaanid satuvad Mölderi fotodel mesti plaanivälisega ja see toidab vaataja kujutlusvõimet. Vaataja tunneb plaanivälise kohalolu, aga ei näe seda; ning seetõttu hakkab ta seda ümbruslünka ise oma isikliku tundeainega täitma. Mölderi fotod on seatud nii, et see tundeaine ei ole tume. Ta meelitab välja hel(g)eainet, millest ometi puudub kärarikas positiivsus või naiivsus.


Käesoleval näitusel on Mölder senisele võttestikule juurde toonud flirdi selgekujuliste objektidega: tagaplaanide kõrval figureerivad siin ka purilennukid. Purilennuaktis saavad pingestatult kokku ülim haavatus ja kontrollitunne. Haavatus, kuna kõrgel maastiku kohal antakse end paratamatult õhuvoolude võimusse. Kontrollitunne, kui oskaja sellega siiski toime tuleb ja maastikku ülevalt seirab. Kuid seda kõrgepinget kohtab antud näitusel minimaalselt. See on mahendatud madalpingeliseks ootuseks, nukkuvate purilennukite tekialuse jõuvõtu ja rahuliku valmisolu sedastuseks. Eks ole seegi olek vaatajale äratuntav ja ehk ärgitab temaski igatsust jõuvõtupausi ja rahuliku valmisolu järele. Nii tutvustab Mölder oma näitusega järjekordset tasandit jõuduandva hel(g)eaine väljameelitamisel.


Teksti autor: Eik Hermann

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital ja Punch drinks. __________________________________________________________________________________

Temnikova & Kasela is pleased to invite you to the exhibition of Krista Mölder “You were a bird”. Exhibition preview will take place on Friday 27 November 4-7pm, and distanced long opening on Saturday 28 November 1-6pm. “You were a bird” is open until 24 January 2021.

“When the dream of flying is better than flying.”


Krista Mölder's work so far has been marked by an attempt to depict potential, and to depict it exactly as potential, by using various approaches to avoid showing clearly defined objects and meanings, that is, things on the foreground, things that the photographs are about (or even what they talk about). Art Allmägi has described this as follows: "She often stages her photographs in a way that does not present much information, yet compels the viewer to imagine the parts that are left out." Thus, the backgrounds of Mölder’s photos conspire with what is out of frame, triggering the viewers’ imagination. The viewers feel the presence of out-of-frame, yet do not see it. To resolve the tension, they begin filling this blank in the surround with their own feeling-matter. Mölder’s photographs are composed in a way that keeps the feeling-matter from getting dark. She lures out bright matter, without it becoming noisy or naive.


In the current show, Mölder has supplemented her previous approach with flirt with clearly defined objects: besides backgrounds we also see gliders. Gliding presents us with a tension-laden encounter of extreme vulnerability and control. Of vulnerability, as one is inevitably forced to surrender to the currents of air while hanging above the landscape. Of control, when one nevertheless masters it and surveys the landscape from above. Such a high tension, however, is barely present in the show. It has been softened into a low-tensioned wait, of a nurturing pause under covers, of a calm readiness of slumbering gliders. This state is perhaps not unfamiliar to the viewer and they, too, are overcome by a longing for a nurturing pause and calm readiness. With her exhibition, Mölder thus presents us with another layer in her ongoing project of luring out nurturing bright matter.


Text by Eik Hermann

The exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia and Punch drinksComments


bottom of page