top of page

„Arkaadia“ Lõputu elu galeriis

Scroll down for english


Lõputu elu galerii LVLup! Eesti interaktiivne videomängude muuseum Pärnu mnt 154 T–N 15–20, R–L 15–22, P 15–18


Olete oodatud grupinäituse „Arkaadia“ avamisele 9. jaanuaril kell 19.00, Lõputu elu galeriis ja LVLup! muuseumis, ARSi majas. Näitus jääb avatuks kuni 9. veebruarini. 

Näituse “Arkaadia” temaatiliseks ja kontseptuaalseks lähtekohaks on traditsiooniline kujutelm Arkaadiast – kättesaamatu, lausa müütiline arusaam kaunist ja ohutust loodusest ning idüllilist elu elavast inimesest selle keskel. Võttes arvesse lähenevat kliimakatastroofi, võib esmapilgul kujutelm Arkaadiast ja loodust puudutav idealism tunduda tänapäeva kontekstis naiivse ja absurdsena. Kaasajal domineerivad looduse ja inimese vahelise suhte kujutamisel kunstis ennekõike düstoopia ja katastroofi narratiivid. Ent ehk võiks soovkujutelm Arkaadiast kannustada meid tulemuslikele tegudele, mis pidevalt kuulutatud maailmalõpu hoopis ära hoiavad. Heites kaasaegse pilgu Arkaadia müüdile kutsub näitus looduse ja inimese vahelist suhet rohkem tähtsustama. Näitusega küsime, millistes vormides Arkaadia ideaalmaastik tänapäeval edasi elab. Kas oleme võimelised visualiseerima ideaalmaastikku, mis vastaks tänase inimese ootustele, unistustele ja vajadustele maastikuga suhestumisel? Mil määral oleme maastikke tajudes ja ette kujutades mõjutatud juba kogetud kultuurilistest representatsioonidest? Mõtestades inimese ja looduse vahelise suhte ambivalentsust, vaatleb näitus “Arkaadia”, kuidas kujutada kaasaegset ideaalmaastikku ning millised on need maastikuga suhestumise viisid, mis seda kujutamist mõjutavad.

Näitusega kaasnev eriürituste programm vaatleb tänapäeva Arkaadia avaldumise vorme. 17. jaanuaril kell 19.00 toimub helikunstiõhtu “Helide Arkaadia”, mille raames saab kogeda eripalgelisi helimaastikke. Lisaks on Metsiku Toidu kollektiivi eestvedamisel kavas läbi viia koriluse teemaline töötuba ning koostöös Eesti Metsa Abiks esindajatega korraldatakse keskkonnakaitse teemaõhtu. Sündmuste täpsed kuupäevad selguvad peatselt. Näituse lõpetuseks leiab 9. veebruaril Kadri Kangilaski ja Toomas Tõnissoo juhendamisel aset väljasõit Lilleorgu, pealkirjaga “Uurimisretk sisemaailma, joonistades”. Huvilistel on võimalus tutvuda sealse ökoküla kui ühe võimaliku tänapäeva Arkaadiaga. Info väljasõidu kohta avaldame peatselt.

Näitusel osalevad kunstnikud: Bita Razavi, Johanna Maria Ruukholm & Katarina Kruus, Helle Ly Tomberg, Kristen Rästas, Moonika Maidre, Anna Kaarma, Bruno Quast & Jose Aldemar Muñoz, Sarah Elizabeth Johnston

Kuraatorid: Brigit Arop, Kleer Keret Tali, Laura Elisabeth Konsand, Magdaleena Maasik, Maria Ravaev, Olesja Semenkova

Graafiline disain: Elisabeth Juusu, Mikk Oja

Näitust toetavad: LVLup! videomängude muuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kultuurkapital

Täname: Anders Härm, Tiit Konsand, Camille Laurelli, Sigrid Liira, Mihkel Peterson, Andrejs Rusinovskis, Risto Rõõmus, Indrek Sirkel, Patrick Zavadskis

Grupinäitus „Arkaadia” on Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe magistrantide ühisprojekt, mida juhendab Anders Härm.

__________________________________________________________________________________


You are cordially invited to the opening of group exhibition “Arcadia”, on January 9 at 7pm, in Infinite life gallery and LVLup! Museum, at ARS House. The exhibition will remain open until February 9. 

The thematic and conceptual starting point of the exhibition “Arcadia” is the traditional image of Arcadia – an unattainable, even mythical concept of nature as a beautiful and harmless place, in its midst a human living an idyllic life. Given the impending climate catastrophe, the idealism of Arcadia and nature may seem at first glance naive and absurd. In contemporary art, narratives of dystopia and catastrophe predominate the relationship between nature and humans. However, perhaps the desire for the Arcadia could spur us toward effective action, which could instead prevent the constantly proclaimed end of the world. Taking a contemporary look at the myth of Arcadia, the exhibition calls for a greater emphasis on the relationship between human and nature. The exhibition contemplates the forms in which the Arcadian ideal landscape still lives on today. Are we able to visualize an ideal landscape that meets the expectations, dreams, and needs of today's person in relation to the landscape? To what extent are we influenced by the cultural representations we’ve experienced while perceiving and imagining landscapes? Considering the ambivalent relationship between human and nature, the exhibition “Arcadia” looks at how to depict the modern ideal landscape and what are the ways of interacting with the landscape that affect this depiction.

The programme of events accompanying the exhibition examines how Arcadia manifests today. A sound art evening “Arcadia in Sounds” takes place on January 17th at 7pm, during which various soundscapes can be experienced. In addition, a foraging workshop will be held by Metsik Toit and an environmental protection themed evening will be organized in cooperation with representatives of Estonian Forest Aid. The exact dates of the events will be announced soon. To conclude the exhibition, an excursion to Lilleorg titled “Exploring the inner world by drawing”, conducted by Kadri Kangilaski and Toomas Tõnissoo, will take place on February 9th. Those interested will have the opportunity to explore the ecovillage there as an example of modern day Arcadia. Information about the excursion will also be announced soon.

Participating artists: Bita Razavi, Johanna Maria Ruukholm & Katarina Kruus, Helle Ly Tomberg, Kristen Rästas, Moonika Maidre,  Anna Kaarma, Bruno Quast & Jose Aldemar Muñoz, Sarah Elizabeth Johnston

Curators: Brigit Arop, Kleer Keret Tali, Laura Elisabeth Konsand, Magdaleena Maasik, Maria Ravaev, Olesja Semenkova

Graphic design: Elisabeth Juusu, Mikk Oja

Supported by: LVLup! museum, Estonian Academy of Arts, Cultural Endowment of Estonia

We want to thank: Anders Härm, Tiit Konsand, Camille Laurelli, Sigrid Liira, Mihkel Peterson, Andrejs Rusinovskis, Risto Rõõmus, Indrek Sirkel, Patrick Zavadskis

The group exhibition “Arcadia” is a joint project of the curatorial students of the Estonian Academy of Arts, supervised by Anders Härm.Comments


bottom of page